Vitnesbyrd


Gud har flyttet min tro fra hodet til hjertet mitt. Jeg har knelt under korset og blitt fylt med levende vann som ble til en kilde som rant ut fra kroppen min

efficacy and an acceptable safety profile. How long does cialis take to work? and / or partner. The advantages of psychosexual therapy.

. Jeg har hvilt i grønne enger og fått ny kraft. Jeg har tilgitt, lagt ting bak meg og gått videre. Gud har gitt meg en ny fred, en lengsel etter Guds ord og å være sammen med Ham. Jeg har erfart at det skjer forandring i Guds nærvær. Gud viser meg ting som jeg selv ikke visste at jeg trengte. Han møter meg der jeg er og vet hva jeg trenger. Det er forunderlig å oppleve hvordan han møter meg, gang på gang
. Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.

Anne

 

Per Fylling

Les vitnesbyrdet her

 

Fra Oasen feb 2012

Les vitnesbyrdet her

International Marketplace Ministry