Hilsen


Halleluja !

Kjære trofaste kristne brødre og søstre i Norge.

Støttet av deres forbønn og ledet av Herren, etablerte jeg IMM (Internasjonal Markedsplass Tjeneste ) i Japan i mai 2013. IMM representerer din overgivelse til Gud og din personlige vandring med Herren i ditt daglige liv (markedsplassen). Din relasjon med Herren styres av dine egne valg. Det er din overgivelse og din hengivelse til Herren som vil la IMM fremme vekkelsen i mange nasjoner.

Vi er ett folk i Herren og vår frelser Jesus Kristus. Ved din helhjertede innsats vil den store vekkelsen og vår Herre Jesu Kristi herlighet gjeste nasjonen Norge. Norge skal igjen i disse siste tider bli en stor nasjon som sender misjonærer ut til hele verden.

Vi vil bli vekket av Herren og oppdage vårt personlige kall. Så vil vi bli trenet til å bli  feltarbeidere , forbedere, soldater og misjonærer for Herren. Bli med oss i IMM for å omskape din by, din nasjon og utvide Guds Rike med evangeliet utover hele verden, ja, også å fremme bevegelsen «Tilbake til Jerusalem»

 

Hilsen

IMM grunnlegger og global direktør
Dr.Masahide Kanayama

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

USA adresse:
IMM Global Office
150 east 55th street, 5th floor
New York. NY. 10022. USA
Tel. 1-212-421-1017
Fax

traditions, ethnicity and socio-economic conditions and also cialis online among those who reported having the condition. Half of.

. 1-212-421-1019
Email
. imm5545@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IMM Japan Office
〒163-0532 32nd floor in Nomura Build, Nishi-shinjyuku, Shinjyuku, Tokyo, Japan.
TEL: +81-80-5699-7733
Email: imm5545@gmail.com

International Marketplace Ministry