Ønsker du å bli en del av IMM kan du registrere deg og få oppfølging. Dette ivaretas av IMM International og du registrerer deg her.